Back-up zaštita (Battery Back-up Module)


Uređaj omogućava neometano napajanje DC mreže u suradnji sa napajanjem baterija. Isto tako održava bateriju napunjenu provodeći “floating” punjenje.

BBM-1224i | detaljno