Xtender serija


Xtender serija kombi uređaja je grupa robusnih pretvarača.

Namijenjeni su za industriju i komercijalne svrhe. Uređaj se sastoji od invertora 12, 24, 48/220V i 4-stupanjskog punjača i brzog transfer releja.

XTS 900-12 | detaljno
XTS 1200-24 | detaljno
XTS 1400-48 | detaljno
XTM 2000-12 | detaljno
XTM 2400-24 | detaljno
XTM 2600-48 | detaljno
XTM 3500-24 | detaljno
XTM 4000-48 | detaljno
XTH 3000-12 | detaljno
XTH 5000-24 | detaljno
XTH 6000-48 | detaljno
XTH 8000-48 | detaljno