Izolirani DC-DC konverteri


DC DC konverteri su dizajnirani kako bi povećali ili smanjili DC napon na uređaju. Samlex Vam nudi DC DC konvertere koji će pretvoriti DC napon izvora u stupanj snage koji Vam je potreban na trošilu.

 

IDC-100A-12 | detaljno
IDC-100A-24 | detaljno
IDC-100B-12 | detaljno
IDC-100B-24 | detaljno
IDC-100C-12 | detaljno
IDC-100C-24 | detaljno
IDC-100D-12 | detaljno
IDC-100D-24 | detaljno
IDC-200A-12 | detaljno
IDC-200A-24 | detaljno
IDC-200B-12 | detaljno
IDC-200B-24 | detaljno
IDC-200B-48 | detaljno
IDC-200C-12 | detaljno
IDC-200C-24 | detaljno
IDC-200C-48 | detaljno
IDC-200D-12 | detaljno
IDC-200D-24 | detaljno
IDC-360A-12 | detaljno
IDC-360A-24 | detaljno
IDC-360B-12 | detaljno
IDC-360B-24 | detaljno
IDC-360B-48 | detaljno
IDC-360C-12 | detaljno
IDC-360C-24 | detaljno
IDC-360C-48 | detaljno
IDC-360D-12 | detaljno
IDC-360D-24 | detaljno