DC izvori napajanja visoke struje


Do 80 Ampera. Proširivi preklopni izvori energije sa N+1 redundacijom. Izvori energije visoke struje dolaze sa integriranim backup-om za baterije

SEC-40BRM | detaljno
SEC-60BRM | detaljno
SEC-80BRM | detaljno