Bazna stanica za radio


Integrirajte svoj radio sa Samlex SEC-1212G, SEC-1225G or SEC-1235G uređajima, kako bi stvorili atraktivnu i funkcionalnu stolnu baznu stanicu

Radio kabinet za ICOM radio      | detaljno

Radio kabinet za Kenwood radio | detaljno

Radio kabnet za Motorola radio  | detaljno